سال انتشار: ۲۰۲۲
منبع: PubMed
لینک

چکیده:

بیماری قند و مقاومت به انسولین با افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی (CVD) و نرخ بالاتر مرگ ناشی از CVD مرتبط است.

در این مطالعه، اثرات مکمل Arthrospira (اسپیرولینا) جلبک سبز آبی بر بیومارکرهای کنترل قند خون و متابولیسم گلوکز مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش های منتشر شده در PubMed، Scopus، و ISI Web of Science به طور سیستماتیک در مورد افراد انگلیسی و PubMed برای مطالعات حیوانی پیش بالینی (موش و موش) از ژانویه ۲۰۰۸ تا نوامبر ۲۰۲۰ جستجو شدند.

اختلاف میانگین وزنی تلفیقی (MD) و فاصله اطمینان ۹۵٪ آن (CI) با استفاده از مدل اثر تصادفی محاسبه و ادغام شدند. هفت مطالعه بالینی و ۲۷ مطالعه پیش بالینی وارد شدند.

نتایج تلفیقی از مطالعات بالینی نشان داد که مکمل آرتروسپیرا به طور قابل توجهی باعث کاهش قند خون ناشتا (FBS) می شود: (۰.۶۳-۲.۹۰-) ۱.۷۷-، کلسترول کل (TC): (0.46-، ۴.۶۱-) ۲.۵۴-، تری گلیسیرید (TG): (0.89-، ۶.۵۴-) ۳.۷۱- و افزایش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C): (3.86، ۰.۶۷) ۲.۲۷; اما آرتروسپیرا از نظر کاهش هموگلوبین گلیکوزیله A1c (HbA1C): (1.04، ۲.۲۳-) ۰.۵۹- و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C) به طور معنی داری مؤثر نبود.

نتایج تلفیقی از مطالعات پیش بالینی نشان داد که مکمل آرتروسپیرا FBS [-10.31 (-12.49، ۸.۱۳-)] و HbA1C [-5.12 (-8.06، ۲.۱۹-)] را به طور قابل توجهی در حیوانات دیابتی کاهش داد. تجزیه و تحلیل زیر گروهی مطالعات بالینی نشان داد که مدت مصرف کمتر از ۲ ماه [۵۲/۲- (۳۷/۴-، ۶۷/۰-)] و دوز کمتر از ۲ گرم [۲۲/۳- (۶۷/۵-، ۷۶/۰-)] بهبود قابل توجهی را از نظر کاهش FBS در انسان داشته است.

می توان نتیجه گرفت که اسپیرولینا را می توان به عنوان یک ماده غذایی تنظیم کننده اثرگذار در تنظیم قند خون ناشتا، کلسترول کل، تری گلیسیرید، و کلسترول مفید HDL برای دیابت در نظر گرفت. با توجه به تفاوت نتایج مطالعات بالینی و حیوانی از نظر HbA1c، برای نتیجه گیری قطعی به مطالعات بیشتری نیاز است.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,