سال انتشار: ۲۰۱۳
منبع: PubMed
لینک

چکیده:

سابقه و هدف: اسپیرولینا (Arthrospira platensis) یک سیانوباکتری رشته ای است که به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین اثرات کاهش دهنده چربی اسپیرولینا در بیماران دچار به چربی خون در جزیره یونانی کرت و مستندسازی اثربخشی آن به عنوان یک درمان جایگزین ممکن برای چربی خون (دیس لیپیدمی) بود. پنجاه و دو بیمار سرپایی بزرگسالان کریتی (۳۲ مرد، ۲۰ زن)، با میانگین سنی ۴۷ (محدوده، ۶۱-۳۷) سال، با دیس لیپیدمی که اخیراً تشخیص داده شده اند، روزانه ۱ گرم اسپیرولینا (تولید یونانی) را به صورت خوراکی به مدت ۱۲ هفته مصرف کردند. مقدار چربی کل در نمونه های خون ناشتا، در ابتدا و انتهای دوره مطالعه اندازه گیری شد. اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک شامل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، قد، وزن و شاخص توده بدنی نیز ثبت شد.

یافته ها: در پایان دوره آزمایش ۳ ماهه، میانگین سطوح تری گلیسیرید، لیپوپروتئین کلسترول با چگالی کم، کلسترول کل، لیپوپروتئین کلسترول با چگالی غیربالا، و نسبت کلسترول کل به لیپوپروتئین کلسترول با چگالی بالا به طور معنی داری کاهش یافت: به ترتیب ۱۶.۳% (P <0.0001)، ۱۰.۱% (P <0.0001)، ۸.۹% (P <0.0001)، ۱۰.۸% (P <0.0001) و ۱۱.۵% (P = 0.0006). در حالی که میانگین سطح لیپوپروتئین کلسترول با چگالی بالا به طور قابل توجهی افزایش پیدا نکرد (۳.۵٪). فشار خون، وزن و شاخص توده بدن تقریباً بدون تغییر باقی ماندند.

نتیجه‌گیری: مصرف مکمل اسپیرولینا با دوز ۱ گرم در روز دارای اثرات کاهش چربی خون قوی، به ویژه بر غلظت تری گلیسیرید در بیماران مبتلا به چربی خون در کرت بوده است.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,