سال انتشار: ۲۰۱۹
منبع: PubMed

لینک

چکیده:

فایکوسیانین یک نوع افزودنی غذایی کاربردی دریایی است که بدون داشتن عوارض جانبی در مراقبت های بهداشتی کاربرد دارد.

قبلا اثبات شده است که فایکوسیانین دارای عملکرد ضد سرطانی در سلول های سرطان ریه غیر کوچک (NSCLC) است، اما مکانیسم اثربخشی آن تا کنون نامشخص بود. تحقیقات بیشتر در مورد مکانیسم سرطان درمانی فایکوسیانین اطلاعات مفیدی را در مورد درمان NSCLC ارائه می دهد.

در این پژوهش، ما برای اولین بار عملکرد و مکانیسم فایکوسیانین در شرایط آزمایشگاهی را در سه رده سلولی NSCLC معمولی، H1975، H1650، و LTEP-a2 بررسی کردیم. آزمایشات فنوتیپی نشان داد که فایکوسیانین به طور قابل توجهی آپوپتوز را افزایش میدهد و همچنین رشد سلول های NSCLC را سرکوب می کند.

آنالیز ترانسکریپتوم نشان داد که پروتئین آداپتور حاوی دامنه گیرنده toll / اینترلوکین ۱ (TIRAP) به طور قابل توجهی توسط فایکوسیانین کاهش می یابد. همچنین مشابه با سنجش های تیمار شده با فایکوسیانین، از بین بردن siRNA بیان TIRAP نیز به طور قابل توجهی منجر به پدیده ضد تکثیر در سلول های NSCLC شد.

علاوه بر این، فعالیت سیگنال دهی NF-kB نیز پس از خاموش کردن بیان TIRAP سرکوب شد، و نشان داد که فایکوسیانین از طریق کاهش فعالیت TIRAP/NF-kB در سلول های NSCLC، عملکرد ضد تکثیری را اعمال می کند.

در نهایت، این پژوهش یک پایه نظری برای درمان NSCLC و استفاده بالقوه از محصولات فعال دریایی فراهم کرده است.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,