استوک اسپیرولینا محصول اسپیرو

استوک اسپیرولینا

استوک های اسپیرولینا برگرفته شده از استخرهای در حال برداشت شرکت اسپیرو هستند و با بالاترین کیفیت و غلظت عرضه می شوند.