آرشیو ماهانه : تیر ۱۴۰۲

در این مطالعه، اثرات مکمل Arthrospira (اسپیرولینا) جلبک سبز آبی بر بیومارکرهای کنترل قند خون و متابولیسم گلوکز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که اسپیرولینا را می توان به عنوان یک ماده غذایی تنظیم کننده اثرگذار در تنظیم قند خون ناشتا، کلسترول کل، تری گلیسیرید، و کلسترول مفید HDL برای دیابت در نظر گرفت.

شواهد حاکی از آن است که مصرف مکمل اسپیرولینا میتواند بر شاخص های آنتروپومتریک (سایز بدن) تأثیر بگذارد. در این پژوهش، بررسی سیستماتیک بر روی آزمایشات بالینی تصادفی‌ منتشر شده انجام شد که تأثیر مکمل‌های اسپیرولینا را بر چاقی ارزیابی می‌کنند. ننتایج این بررسی نشان داد مصرف مکمل اسپیرولینا به طور قابل توجهی وزن بدن را به ویژه در افراد چاق کاهش می دهد.

قبلا اثبات شده است که فایکوسیانین دارای عملکرد ضد سرطانی در سلول های سرطان ریه غیر کوچک (NSCLC) است، اما مکانیسم اثربخشی آن تا کنون نامشخص بود. تحقیقات بیشتر در مورد مکانیسم سرطان درمانی فایکوسیانین اطلاعات مفیدی را در مورد درمان NSCLC ارائه می دهد.