جلبک اسپیرولینا برای سرطان

مجموعه مقالات پژوهشی در مورد پیشگیری و درمان انواع سرطان از طریق مصرف اسپیرولینا

قبلا اثبات شده است که فایکوسیانین دارای عملکرد ضد سرطانی در سلول های سرطان ریه غیر کوچک (NSCLC) است، اما مکانیسم اثربخشی آن تا کنون نامشخص بود. تحقیقات بیشتر در مورد مکانیسم سرطان درمانی فایکوسیانین اطلاعات مفیدی را در مورد درمان NSCLC ارائه می دهد.