جلبک اسپیرولینا برای کلسترول

مجموعه مقالات پژوهشی در مورد کاهش کلسترول مضر خون از طریق مصرف اسپیرولینا

هدف از این مطالعه تعیین اثرات کاهش دهنده چربی اسپیرولینا در بیماران دچار به چربی خون در جزیره یونانی کرت و مستندسازی اثربخشی آن به عنوان یک درمان جایگزین ممکن برای چربی خون (دیس لیپیدمی) بود. نتایج این پژوهش نشان داد مصرف مکمل اسپیرولینا با دوز ۱ گرم در روز دارای اثرات کاهش چربی خون قوی، به ویژه بر غلظت تری گلیسیرید در بیماران مبتلا به چربی خون در کرت بوده است.