محیط کشت اسپیرولینا

در حال نمایش 7 نتیجه

تخفیف!

محیط کشت ۱۰۰۰۰ لیتر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۸۰۰۰ لیتر

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۴۰۰۰ لیتر

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۲۰۰۰ لیتر

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۱۰۰۰ لیتر

۹۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر