محیط کشت اسپیرولینا

نمایش دادن همه 7 نتیجه

حراج!

محیط کشت ۱۰۰۰۰ لیتر

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
حراج!

محیط کشت ۸۰۰۰ لیتر

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
حراج!

محیط کشت ۴۰۰۰ لیتر

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
حراج!

محیط کشت ۲۰۰۰ لیتر

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
حراج!

محیط کشت ۱۰۰۰ لیتر

۹۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر