خرید غذای اسپیرولینا

در حال نمایش 7 نتیجه

تخفیف!

محیط کشت ۱۰۰۰۰ لیتر

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۸۰۰۰ لیتر

قیمت اصلی ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۴۰۰۰ لیتر

قیمت اصلی ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۲۰۰۰ لیتر

قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر
تخفیف!

محیط کشت ۱۰۰۰ لیتر

قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

اطلاعات بیشتر