فروش غذای اسپیرولینا

نمایش یک نتیجه

حراج!

محیط کشت ۱۰۰۰۰ لیتر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
حراج!

محیط کشت ۸۰۰۰ لیتر

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
حراج!

محیط کشت ۴۰۰۰ لیتر

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر
حراج!

محیط کشت ۲۰۰۰ لیتر

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
حراج!

محیط کشت ۱۰۰۰ لیتر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید