آرشیو برچسب ها : جلبک اسپیرولینا چگونه به دیابت کمک میکند

در این مطالعه، اثرات مکمل Arthrospira (اسپیرولینا) جلبک سبز آبی بر بیومارکرهای کنترل قند خون و متابولیسم گلوکز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که اسپیرولینا را می توان به عنوان یک ماده غذایی تنظیم کننده اثرگذار در تنظیم قند خون ناشتا، کلسترول کل، تری گلیسیرید، و کلسترول مفید HDL برای دیابت در نظر گرفت.