آرشیو برچسب ها : جلبک و فشار خون

اسپیرولینا که به عنوان یک ابر غذای آینده در نظر گرفته می شود، به دلیل تأثیر مفید آن در مدیریت بیماری های قلبی عروقی، به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج ما، این پپتید دکامریک جدید SP6 ممکن است زمینه‌های کاربرد احتمالی پپتیدهای اسپیرولینا را توسعه دهد و می‌تواند به یک رویکرد امیدوارکننده برای مهار عوارض مرتبط با تنظیم نادرست NO عروقی تبدیل شود.