آرشیو برچسب ها : جلبک Spirulina برای کاهش چربی خون

هدف از این مطالعه تعیین اثرات کاهش دهنده چربی اسپیرولینا در بیماران دچار به چربی خون در جزیره یونانی کرت و مستندسازی اثربخشی آن به عنوان یک درمان جایگزین ممکن برای چربی خون (دیس لیپیدمی) بود. نتایج این پژوهش نشان داد مصرف مکمل اسپیرولینا با دوز ۱ گرم در روز دارای اثرات کاهش چربی خون قوی، به ویژه بر غلظت تری گلیسیرید در بیماران مبتلا به چربی خون در کرت بوده است.