آرشیو برچسب ها : جلبک Spirulina چگونه به دیابت کمک میکند

در این مطالعه، اثرات مکمل Arthrospira (اسپیرولینا) جلبک سبز آبی بر بیومارکرهای کنترل قند خون و متابولیسم گلوکز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که اسپیرولینا را می توان به عنوان یک ماده غذایی تنظیم کننده اثرگذار در تنظیم قند خون ناشتا، کلسترول کل، تری گلیسیرید، و کلسترول مفید HDL برای دیابت در نظر گرفت.