آرشیو برچسب ها : مقاله علمی جلبک اسپیرولینا برای کبد چرب

طی این آزمایش، تأثیر C-PC را بر بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) و مکانیسم آن را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که C-PC میتواند تجمع چربی و التهاب کبدی را در کبد چرب غیرالکلی بهبود بخشد. این یافته کمک مهمی به تحقیق و توسعه C-PC در مواد مغذی و درمانی NAFLD می کند.