آرشیو برچسب ها : مقاله علمی Spirulina برای کنترل فشار خون بالا

اسپیرولینا که به عنوان یک ابر غذای آینده در نظر گرفته می شود، به دلیل تأثیر مفید آن در مدیریت بیماری های قلبی عروقی، به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج ما، این پپتید دکامریک جدید SP6 ممکن است زمینه‌های کاربرد احتمالی پپتیدهای اسپیرولینا را توسعه دهد و می‌تواند به یک رویکرد امیدوارکننده برای مهار عوارض مرتبط با تنظیم نادرست NO عروقی تبدیل شود.