آرشیو برچسب ها : Spirulina چگونه به لاغری کمک میکند

شواهد حاکی از آن است که مصرف مکمل اسپیرولینا میتواند بر شاخص های آنتروپومتریک (سایز بدن) تأثیر بگذارد. در این پژوهش، بررسی سیستماتیک بر روی آزمایشات بالینی تصادفی‌ منتشر شده انجام شد که تأثیر مکمل‌های اسپیرولینا را بر چاقی ارزیابی می‌کنند. ننتایج این بررسی نشان داد مصرف مکمل اسپیرولینا به طور قابل توجهی وزن بدن را به ویژه در افراد چاق کاهش می دهد.